Takster & betaling

Ferie, takster & opskrivning

Er der spørgsmål til takster og betaling eller ønsker du at blive skrevet op på ventelisten, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Åbningstider

i 2018

Mandage

Kl. 7.00 til 16.00

Tirsdage

Kl. 7.00 til 16.00

Onsdage

Kl. 7.00 til 16.00

Torsdage

Kl. 7.00 til 16.00

Fredage

Kl. 7.00 til 15.00

Dagplejen Zipzap er en privat dagpleje i Horsens

 

Dagplejen ZipZap er en privat dagpleje. under Børnepasningsordning §78.

Dagplejen er underlagt lovpligtigt tilsyn fra kommunen. Det vil sige at jeg har et anmeldt kontrolbesøg, hvert 2. år.

 

Som andre dagplejer i Horsens Kommune er vi naturligvis underlagt meldepligt.

 

En all-inclusive dagpleje..

Dagplejen en en all-inclusive dagpleje. Det betyder at mad, bleer, vaskeklude og div. creme (fx. zink- og solcreme) er medregnet i taksten.

 

Priser for 2018

Taksten for dagplejeplads hos Zipzap koster i 2018: kr.: 8.113,- pr. måned i 12 måneder. Taksten reguleres én gang om året pr. 1. jan. og betaler forud.

 

Som forældre kan du få et drifttilskud dit barn, fra Horsens Kommune på kr.: 5.913,-

Dertil kommer jeres egenbetaling på kr.: 2.200,-. pr. barn

(Alle beløb er gældende pr. 1. jan 2018)

 

Ovenstående takster reguleres igen 1. jan. 2019.

 

Taksten er indmeldt til Horsens Kommune.

 

Bemærk at tilskudet variere fra kommune til kommune.

 

Skat

Som forældre skal du ikke betale skat af det samlede tilskud, da jeg betaler skat direkte. Ved udgangen af hvert kvartal underskrives du som forældre, en kvittering på, hvad der er udbetalt til Dagplejen Zipzap.

Denne sendes til kommunen, som igen rappotere til Skat.

Lukkedage i 2018

 

 

 

Januar

Ikke planlagt

Juli

Sommerferie 29-30 og 31/2018

 

Feburar

Ikke planlagt

August

ikke planlagt

Marts

Ikke planlagt

September

ikke planlagt

April

Ikke planlagt

Oktober

Efterårsferie (uge 42)

Maj

Ikke planlagt

November

ikke planlagt

Juni

Ikke planlagt

December

Juleferie fra xx. dec. kl. 16.

 

 

Med opstart igen, xx. januar 2019

 

Rettet 07-12-2017 /mb

 

 

 

Bank oplysninger mv.

 

Dagplejepladsen bedes betales inden den 1. i hvert måned, og skal indsættes på konto i XXbank. på konto nr.xxxx

Beløbet betales forud.

 

Yderliger oplysninger om Horsens Kommunes Fritvalgsordning,

 

 

Vigtig vedr. ulykkesforsikring:

 

Dit barn skal være dækket at din fritidsulykkeforsikring.

 

Oplysninger om indskrivning:

 

Indskrivning af dit barn i Dagplejen Zipzap fungere ved at vi, i fællesskab udfylder en pasningsaftale med en foto- og køretilladelse.

I pasningsaftalen er oplysninger om opsigelse, betaling mv.

 

Desuden udfyldes skema til tilskuds-kommune

(Tilskud giver efter reglerne i §26 i Serviceloven) .

 

 

 

Copyright 2011-2018 @ All Rights Reserved, Billeder er tager med tilladelse af Ballfoto.dk